ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Schwarcz-Kiefer Patrikot képviselőnek” című kampány

Adatkezelő megnevezése: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu

Adatkezelő képviselője: Lejer Zoltán

Adatkezelésért felelős személy: Schwarcz-Kiefer Patrik

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2022. január 5. napjától visszavonásig tart.

„Schwarcz-Kiefer Patrikot képviselőnek” című kampány adatkezelése

A Jobbik aláírásgyűjtő kampányt indít melynek célja, hogy a 2022-es országgyűlési választások előtt felmérje, hogy a választók milyen arányban támogatják Schwarcz-Kiefer Patrikot a Baranya megye 3. számú választókerületében a 2022-es országgyűlési választáson.

Az összegyűjtött adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át, nem továbbítja.

A Jobbik kezeli az érintett nevét, lakcímét annak érdekében, hogy a támogató választókerületi érintettségét fel tudja mérni. Ezen kívül az online felületen kezeli az Érintett e-mail címét, amely az aláírás visszaigazolásához szükséges. Az e-mail címet az Érintett erre irányuló nyilatkozata hiányában kizárólag a támogató aláírás visszaigazolása okán kezeli. A papíralapú gyűjtés során a személyes jelenlét és a saját kezű aláírás okán nincs szükség visszaigazolásra.

A születési dátumot az Adatkezelő azzal a céllal kezeli, hogy a megállapíthassa az előválasztáson és a 2022-es országgyűlési választáson az érintett választásra való jogosultságát, vagyis azt, hogy Schwarcz-Kiefer Patrik támogatása releváns a 2022-es országgyűlési választásokon.

Az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával kezeli.

Tekintettel arra, hogy az adatokat a 2022-es országgyűlési választásokkal kapcsolatban gyűjti, az adatokat az érintett törlési kérelméig, de maximum 2022. június 1. napjáig kezeli, ezt követően törlésre kerülnek.

Az adatokat az Adatkezelő papíralapon és elektronikusan is gyűjti. A papíralapú gyűjtés során az adatokat kizárólag az adatkezelő tagja, vagy valamely tisztségviselője által meghatalmazott személy gyűjtheti.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető. Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is.

adatkezelés célja: a 2022-es országgyűlési választások előtt a választói akarat feltérképezése, a választók véleményének megismerése az ellenzéki koordinált indulással és Schwarcz-Kiefer Patrik támogatottságával kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, születési év

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 2022. június 1. napjáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

érintetti jogok: hozzájárulás visszavonásához való jog, törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog

Automatizált adatkezelés nem történik.

Hírlevélre történő feliratkozás adatkezelése

Az Érintetteknek lehetősége van arra, hogy külön nyilatkozatban – online formában külön pipával, papíralapon külön szignóval – feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A feliratkozáshoz meg kell adnia az e-mail címét és/vagy telefonszámát az Érintett választásától függően.

Azon Érintettek részére, akik feliratkoznak az Adatkezelő hírlevelére, az Adatkezelő a megadott elérhetőségein megkeresi, és tájékoztatja a jelölt programjáról, az Adatkezelő politikai tevékenységéről valamint az országgyűlési választásokkal kapcsolatos hírekről és eseményekről.

Az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az e-mailben küldött hírlevél alján található linken, vagy az adatkezelő által megadott elérhetőségen (adatvedelem@jobbik.hu).

A hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatokat az Adatkezelő 5 évig kezeli, tekintettel arra, hogy a hírlevélre történő feliratkozás nem kizárólag az országgyűlési választásokkal, hanem az Adatkezelő egyéb tevékenységével is kapcsolatos. Amennyiben az érintett az adatkezelési határidőn belül az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a sikeres beazonosítást követően az adatokat törli.

adatkezelés célja: az Adatkezelő hírlevelére történő feliratozás, az Érintettek tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, a jelölttel és az országgyűlési választásokkal kapcsolatos eseményekről.

kezelt adatok köre:  név, elérhetőségi adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje:  az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 2027. január 30. napjáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

érintetti jogok: hozzájárulás visszavonásához való jog, törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog

Automatizált adatkezelés nem történik.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címre írt levélben. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat törli.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.